Bedrift

Hvorfor bli lærebedrift? Bedriften får:

 • Rekruttere og utdanne egen faglært arbeidskraft
 • Være med på å utdanne Norges nye fagarbeidere
 • Delta i offentlige anbudsrunder
 • En faglig oppdatering gjennom det å være en aktiv lærebedrift i faget.
 • Hevet statusen på yrkesfagene
 • Mulighet til å ha vg1/vg2 elever på utplassering gjennom YFF-faget
 • Tilskudd fra staten for å påta seg denne opplæringen (utbetales av fylket)
 • En ungdom som tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap
 • En ressurs som kan bidra til økt lønnsomhet
 • Et godt omdømme som bransjene og samfunnet verdsetter
 • Tilbud om kurs og veiledning til instruktører og faglige ledere i bedriften

Hvordan bli lærebedrift?

 • Enhver virksomhet som kan gi opplæring innenfor fag som fører fram til et fag- eller svennebrev, kan søke om å bli helt eller delvis godkjent som opplæringsbedrift
 • Lærebedriften må ha en kvalifisert faglig leder med ansvar for opplæringen. Normalt vil fag- eller svennebrev være dekkende eller minimum 6 års allsidig praksis
 • Opplæringskontoret er behjelpelig under hele prosessen, fra søknad om godkjenning og i det videre arbeidet med lærling
 • Kan bedriften bare gi opplæring i deler av læreplanen kan dette løses gjennom et samarbeid med Opplæringskontoret

Last ned denne brosjyren om hva det innebærer å være faglig leder:

https://www.nfk.no/_f/p34/i2193761e-32aa-40f0-a042-c1e731e08d31/veileder-for-faglig-leder.pdf 

Kurs og oppdatering:

Kursoversikt

Ta kontakt for en uforpliktende prat om fagopplæring i DIN bedrift:

Kontakt oss

Ansatte