Lift kurs klasse A og B

Påmeldingsfrist

Pris

3500

Tilgjengelige plasser:

min. 8 stk
3500
min. 8 stk

Kurssted

Webinar
Se adressen i Google Maps

Tidspunkt:

Last ned til kalender

Liftkurs

Hva er en lift/personløfter? Med lift/personløfter mener vi arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv, konstruert for å løfte eller transportere personer. Løftet eller transporten styres fra kurv eller plattform. Hvem trenger det? Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen, gjennom en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift/personløfter. For å ha rett til å bruke personløfter må du ha gjennomført praktisk og teoretisk opplæring, med fokus på disse temaene: - Oppbygging - Betjening - Bruksegenskaper - Bruksområder - Vedlikehold og kontroll I tillegg skal den som planlegger og leder arbeidet ha tilstrekkelig kunnskap om bruk av arbeidsutstyr, slik at jobben kan gjøres forsvarlig og i henhold til Arbeidsmiljøloven. Hvem krever gjennomført liftkurs/personløfterkurs? Når arbeidsgiver etter risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særskilt forsiktighet ved bruk, kan utstyret kun benyttes av arbeidstakere med dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til §10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift/personløfter kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. Hvem kan ta kurset? For å kunne føre en personløfter må du være fylt 18 år. Opplæringen kan gjennomføres fra fylte 17 år. Krav til forkunnskaper Det stilles ingen krav til forkunnskaper før gjennomføring av kurset/opplæringen. Kompetansebevis Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon. Kompetansebeviset varer per definisjon evig. Men du må selv vurdere om du er skikket til å føre personløfteren. Dersom det er lenge siden sist, bør du vurdere å ta opplæringen på nytt. Påmelding - Påmelding skjer til daglig leder for TENK Lofoten, Kim-Verner Solstad på epost kim-verner@tenklofoten.no eller telefon 95009508. - Kurset er på 8 timer; det vil starte så snart instruktør er ankommet med flyet på tirsdags morgen kl.09:30 og instruktør må rekke kveldsflyet til Bodø. - Pris etter antall påmeldte, men trolig fra ca. kr 3500,- - Konkret sted for kurset får dere etter påmelding.

Registrering

Andre kurs

Varmearbeiderkurs
Varmearbeiderkurs 3 oktober 2022
Arbeidsvarsling 1
Mer informasjon kommer
NORSK GRUNNKURS I FØRSTEHJELP
Mer informasjon kommer
Asbest Kurs
Mer informasjon kommer
Arbeidsvarsling 2
Mer informasjon kommer
Brukerkurs stillas og stiger, samt fallsikringskurs.
Mer informasjon kommer
Load More