Stillaskurs 2-5 meter
Mer informasjon kommer

Påmeldingsfrist

Pris

3500,-

Tilgjengelige plasser:

min. 8 stk
3500,-
min. 8 stk

Kurssted

Webinar
Se adressen i Google Maps

Tidspunkt:

Last ned til kalender

Info om stillaskurs 2-5 meter

§ 17-2. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to meter og inntil fem meter Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter. Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal særskilt omfatte: a. forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av den aktuelle stillastypen, b. sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av den aktuelle stillastypen, c. tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander, d. vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker, e. sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til den aktuelle stillastypen, f. tillatte belastninger, g. kontroll av stillas og h. all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Registrering

Andre kurs

Varmearbeiderkurs
Varmearbeiderkurs 3 oktober 2022
Arbeidsvarsling 1
Mer informasjon kommer
NORSK GRUNNKURS I FØRSTEHJELP
Mer informasjon kommer
Asbest Kurs
Mer informasjon kommer
Arbeidsvarsling 2
Mer informasjon kommer
Brukerkurs stillas og stiger, samt fallsikringskurs.
Mer informasjon kommer
Load More