Stillaskurs 5-9 meter
Mer informasjon kommer

Påmeldingsfrist

Pris

6000,-

Tilgjengelige plasser:

min. 8 stk
6000,-
min. 8 stk

Kurssted

Webinar
Se adressen i Google Maps

Tidspunkt:

08/03/2022

09/03/2022
3:30

10:00

Last ned til kalender

Info om stillaskurs 5-9 meter 8 og 9 Mars

§ 17-3. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra fem meter og inntil ni meter. Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal omfatte kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a-h. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr). Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet. 0 Endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014), 26 juni 2015 nr. 806 (i k

Registrering

Andre kurs

Varmearbeiderkurs
Varmearbeiderkurs 3 oktober 2022
Arbeidsvarsling 1
Mer informasjon kommer
NORSK GRUNNKURS I FØRSTEHJELP
Mer informasjon kommer
Asbest Kurs
Mer informasjon kommer
Arbeidsvarsling 2
Mer informasjon kommer
Brukerkurs stillas og stiger, samt fallsikringskurs.
Mer informasjon kommer
Load More