Vi på Flerfaglig opplæringskontor i Lofoten ønsker å gratulere Michael Johansen med karakteren Bestått meget godt på sin avlagte kompetanseprøve i IKT servicefaget! I vurderingen fra Prøvenemdas representant Bjørner Fredriksen vektlegges Michaels synlige arbeidsglede og faglige innsikt på et høyt nivå.
Michael har hatt sin læretid i Vestvågøy kommune, med lærested på IKT-avdelingen på Rådhuset samt i skole. Vi ønsker å takke for et godt samarbeid under læretiden, med en stor takk til instruktører Eivind Leirfall, Øyvind Olsen, Odd Bjåstad og Trond Erik Jervell som sammen med FOKLO og Michael har bidratt til å skape et godt læremiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling.
Vi ønsker deg lykke til videre Michael- du er en ressurs innenfor ditt fagfelt!