FOKLO hadde besøk av IKT-klassen fra Sortland videregående skole fredag 22. mars. Besøket kom i stand på bakgrunn av en henvendelse fra klassen under YOU-messa. Fire av elevene er opprinnelig fra Vestvågøy og er nå i utplassering i lokale bedrifter. FOKLO orienterte klassen om hvordan vi jobber med faget her og hvilke lokale muligheter som finnes. I tillegg hadde vi ordnet med besøk fra Vest-Lofoten vgs v/IKT-leder Geir Hansen og fra Vestvågøy kommune v/IKT-leder Kjetil Jørgensen og gjesteforeleserne fortalte litt fra sine respektive arbeidsplasser sett fra et IKT-perspektiv. Etter besøket hos FOKLO fikk klassen en omvisning av Kjetil på rådhuset. Vi takker IKT-klassen fra Sortland for besøket og håper at samarbeidet med dem og med Sortland vgs skal bli fruktbart for alle parter framover. På bildet ser vi lærer Odd Myrlund og elever fra IKT.