Siden NFK har hatt datainnbrudd så har vi p.d.d. denne infoen om Eksamen.
Eksamen – Nordland fylkeskommune (nfk.no)
Trinnvis gjenåpning etter dataangrep  – Nordland fylkeskommune (nfk.no)