Flerfaglig Opplæringssenter i Lofoten SA (FOKLO) økte omsetningen med fem millioner fra 2016 til 2017.

Daglig leder Finn Pettersen er stolt over det bedriften har fått til.

Flerfaglig Opplæringskontor  i Lofoten SA (FOKLO) ble stiftet 11. oktober 1995, og har i dag ansvaret for oppfølgingen av i underkant av 200 lærlinger i mange ulike fag rundt om i Lofoten.

FOKLO SA holder til på Leknes, og i 2017 sysselsatte bedriften vel seks årsverk.

Omsatte for 13 millioner

Regnskapet for 2017 viser at selskapet hadde en omsetning på 13,1 millioner. Det var en omsetningsøkning på 4,3 millioner sammenlignet med året. I 2016 fikk selskapet et underskudd før skatt på 453.000.

I 2017 endte resultatet før skatt med et overskudd på 28.000 kroner.

– Alle våre inntekter stammer fra offentlige tilskudd. Når bedriftene har fått det de skal ha for å ha lærlinger er det opp til oss å gi et så godt tilbud ut fra de midlene vi har igjen. Nå har vi i underkant av 200 lærlinger, og lærekandidater som vi har ansvaret for. Vi er stolte over at vi kan hjelpe så mange unge lofotinger til å få en fagutdanning, sier daglig leder Finn Pettersen som opplyser at tilskuddene kommer etterskuddsvis.

Han poengterer at FOKLO SA drives som en hvilken som helst annen privateid bedrift.

– Vi driver etter helt vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper. Det eneste unntaket er at vi ikke har noen utbyttepolitikk. Alt pløyes tilbake til bedriften slik at vi kan utvikle nye tilbud til våre lærlinger, forteller Pettersen.

Lærekandidater

Pettersen sier at FOKLO SA er blant opplærinskontorene som har flest lærekandidater.

– Dette er ungdom som, av ulike grunner har det litt vanskelig med å følge den vanlige lærlingeveien. De får et spesiallaget opplegg med ekstra oppfølging slik at de kan ta en fagutdanning. Dette er svært ressurskrevende, og vi får ekstra midler til dette. Men det er ikke nok, og vi skal ha et møte for å se på akkurat den tilskuddsordningen. Det er viktig for oss å gi et tilbud til alle som ønsker en fagutdanning, forteller Finn Pettersen.

FOKLO SA har vokst voldsomt de siste årene, og Pettersen erkjenner at de har hatt litt voksesmerter.

– Det har kostet å utvide driften så mye som vi har gjort. Nå føler jeg at vi er kommet over den kneika, og er i gang med videre satsing. Flere av våre medlemsbedrifter etterspør flere typer kurs. Varmearbeid, og stillaskurs er to eksempler. Det krever at vi må øke denne type kompetanse hos våre ansatte. Det er noe vi ser på om vi får til, forklarer den daglig lederen.

FOKLO SA eies av til sammen 23 eiere. Vestvågøy kommune er størst med 59,2 prosent av aksjene. Vågan kommune, Flakstad kommune, begge videregående skolene, og Lofoten sykehus er også medeiere. Resten av aksjene eies av private bedrifter.

Ved utgangen av 2017 hadde selskapet 4,4 millioner i egenkapital