FOKLO kan tilby følgende kurs:

Sertifisering:

  • Varme Arbeid
  • Truck Kurs
  • Travers og stropp/anhuk (G4/G11)
  • Stillaskurs

Dokumentert Opplæring:

  • Bruker kurs stillas/arbeid i høyden
  • Fallsikringskurs
  • Førstehjelpskurs
  • FSE kurs (Elektrofag)
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring §10-1 i henhold til forskrift om utførelse av arbeid

Kontakt oss på tlf; 760 800 60 eller e post; post@foklo.no for mere informasjon