Hvordan bli godkjent lærebedrift

  • Bedriften må ha arbeidsoppgaver og utstyr slik at dere kan gi opplæring i kompetansemålene i faget. Sjekk ut læreplanen for ditt fag.
    Ha en faglig leder som har hovedansvar for å planlegge og tilrettelegge for en god og allsidig opplæring. Faglig leder må som hovedregel ha fag- eller svennebrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Ved søknaden må faglig leders kompetanse dokumenteres. Veileder for faglig leder. (PDF, 230 kB)
  • Det må gjøres en kartlegging (DOCX, 31 kB) av bedriften som viser sammenhengen mellom arbeidsoppgavene i lærebedriften og kompetansemålene i læreplanen for faget. jfr Opplæringslova §4-3. Denne kartleggingen legges ved søknaden som godkjenning som lærebedrift
  • Bedriften må søke om godkjenning som lærebedrift. (Logg inn med epost)

Når dere har ansatt lærling må dere lage en plan for den enkelte lærling, følge opp, veilede og gi lærlingen/lærekandidaten vurdering gjennom opplæringsløpet fram mot avsluttende prøve. Les om å følge opp lærling her

Nordland fylkeskommune tilbyr opplæring for instruktør og faglig leder. Informasjon og påmelding til kurs

https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/larebedrift/