Målet for Instruktør- og faglig lederkurset er å gi deltaker grunnleggende kunnskap om hvordan fagopplæring i bedrift kan gjennomføres i samsvar med plikter og rettigheter beskrevet i Opplæringsloven og læreplanen for faget.
Kurset består av to deler, hvor første del er nettbasert og innleder til del to som er samlingsbasert over to dager. Vi ber deltakeren gjennomføre del en før oppmøte på del to. Dette vil bidra til best mulig måloppnåelse, og gi gode forutsetninger for aktiv deltakelse i den samlingsbaserte del to. Vi anslår at gjennomføringen av del en tar en time. Du vil få tilsendt e-post om pålogging til E-læringskurs før det fysiske kurset.

Svolvær : https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B50427143445E4A7740

Leknes: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B504377434B58457540

Bodø: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B50427148445E467140