KURSPORTEFØLJE FOR FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN I SAMARBEID MED KURSAKTØRER

NB! Kursplanen for 2020 er under revidering,ta kontakt med oss på 46813101 om du lurer på noe.

Kursoversikt:

Sertifiserte kurs:

Kurs: Antall timer: Pris pr deltaker: Min deltakere:
Truck kurs. 4.dg/3.dg. 8000,- 9 stk
Varme Arbeid. 8. timer. 1800,- 6.stk
Bro-og traveskran m/løfteredskap (G4/G11). 4.dg/3.dg. 8000,- 9. stk

Dokumentert opplæring:

Kurs: Antall timer: Pris pr deltaker: Min deltakere:
Stillaskurs over 9 meter. 36 timer. 9000,- 6.stk
Stillaskurs 5-9 meter. 2 dager 6000,- 5.stk
Stillaskurs 2-5 meter. 1 dag. 3500,- 5.stk
Brannvernkurs. 2 dager. 5000,- 5.stk
Lift kurs klasse A og B. 10 timer. 2200,- 10.stk
Brukerkurs m/fallsikring. 4 timer. 1500,- 6.stk
Førstehjelpskurs. 4 timer. 500,- 15.stk
FSE kurs. 1 dag. 1000,- 15.stk

Pris for lærlinger/lærekandidater:
– halv pris på kurs.
– gratis varme arbeid.
– gratis brukerkurs m/fallsikringskurs ( arbeid i høyden).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om kursene, vi kan treffes på telefon; 46813101 eller på epost: kvs@foklo.no