Viktig informasjon om fag-/svenne-/kompetanseprøve. Sjekk linken under!

https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/fag-svenne-kompetanseprove/