Lærlingeundersøkelsen 2021

Informasjon til Opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter med lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober

Hver høst gjennomføres Lærlingundersøkelsen slik at lærlinger og lærekandidater skal få si sin mening om læringsmiljø og arbeidsmiljø i lærebedriften.

Lærlingundersøkelsen er frivillig å besvare, men vi er avhengig av en høyest mulig svarprosenten for at dette skal bli et nyttig verktøy for alle parter. Opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter oppfordres derfor på det sterkeste til å følge opp, og tilrettelegge slik at Lærlingundersøkelsen blir besvart. Det har vist seg mest effektivt hvis den enkelte får besvare undersøkelsen i arbeidstida, sett derfor av tid til dette.

For å gi en ekstra motivasjon til å besvare undersøkelsen lodder vi ut en Apple iPhone 13 512GB blant de som besvarer undersøkelsen.

Undersøkelsen åpner 15. oktober, og frist for å besvare er satt til 15. desember.

Det er kun lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i 11 måneder eller mer som får invitasjon til undersøkelsen.

 Avdeling for utdanning og kompetanse vil ved åpning av undersøkelsen (15. oktober) sende ut følgende e-posttekst til de aktuelle lærlingene og lærekandidater:

Årets Lærlingundersøkelse er nå åpnet

 Alle lærlinger og lærekandidater som har vært lærling i 11 måneder eller mer blir bedt om å delta. Målet er at lærlinger skal få si sin mening om hvordan lærings- og arbeidsmiljøet er på arbeidsplassen. Hva er bra? Hva kan bli bedre?

Vi ønsker at flest mulig skal svare slik at resultatet blir representativt.

 Siste frist for besvarelse av undersøkelsen er 15. desember 2021.

 Du vil få invitasjon med lenke til undersøkelsen både på SMS og e-post.

 Blant de som svarer på undersøkelsen vil det trekkes ut en(1) lærling eller lærekandidat som vinner en Apple iPhone 13 512GB. Trekningen vil skje i uke 50.

Hilsen Nordland fylkeskommune

Lenker til Utdanningsdirektoratets informasjon om undersøkelsen:

o Info til lærlinger og lærebedrifter

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/informasjon- larlingundersokelsen/

Utfyllende informasjon om gjennomføring av undersøkelsen (inkl. spørsmål fra undersøkelsen)

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/larlingundersokelsen/

Spørsmål knyttet til gjennomføring av undersøkelsen kan rettes til:

-Hilde Nilsen hildni@nfk.no

Lykke til med gjennomføring av lærlingundersøkelsen 2021!

Mvh

Nordland fylkeskommune,

avdeling for utdanning og kompetanse