Leknes, 03.09.19

TIL VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER OG SAMARBEIDSBEDRIFTER

Lønn til lærlinger og lærekandidater

Partene i arbeidslivet har de siste årene framforhandlet nye lønnsavtaler for lærlinger og lærekandidater.

Det som tidligere har vært en mer eller mindre lik lønnsavtale for alle fag, er nå for en del fag blitt helt annerledes.

Det er derfor svært viktig at den enkelte lærebedrift setter seg grundig inn i hvilke lønnsbetingelser som gjelder for egne bransjer.

Informasjonsansvaret til nye lærlinger og lærekandidater mht. lønn, ligger hos den enkelte lærebedrift, som også er arbeidsgiver for den /de lærlingen(e)/lærekandidaten(e) som det blir skrevet lære-/opplæringskontrakt med.

FOKLO vil ikke informere om lønn lenger. Det er lærebedriftens ansvar. Årsaken til dette er at vi skal være helt sikker på at informasjon om lønn skal være helt korrekt. Dette er det lærebedriftens/arbeidsgivers ansvar å gi. FOKLO skal gjerne bidra sammen med bedriften, når dette er avklart på forhånd. Dette vil bidra til at det ikke blir gitt feilinformasjon, noe som på et senere tidspunkt kan føre til økonomiske konsekvenser for lærebedriften.

Med vennlig hilsen

Sten Roger Sandnes
Daglig leder
Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten

Mobil: 907 26 641
E-Post: srs@foklo.no
Hjemmeside: www.foklo.no

Fleksibel Opplæring med Kunnskap, Latter og Omsorg