Nordic Last og Buss på Leknes ønsker lærling i faget;
Bilfaget tunge kjøretøy.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med meget god opplæring og vi ønsker å høre fra deg!
Er du interessert i mer informasjon om den ledige lærlingestillingen så ta kontakt med

Sten Roger Sandens på telefon; 907 24 641
eller epost; post@foklo.no