Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten vil gratulere Malene Sandersen med bestått fagprøve i helsearbeiderfaget. Fagprøven ble gjennomført den 23 mai. Vi takker også
Inger-Tove Nicolaisen og Inger Henningsen med samarbeidet gjennom læretiden til Malene.
Vi ønsker Malene lykke til videre som fagarbeider.