Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og bidra til en trygg læretid.

Det var Ungdommens fylkesråd (UFR) i Nordland sammen med Elevorganisasjonen og yrkesopplæringsnemda som tok initiativet til å lage et lærlingråd. De fikk et enstemmig fylkesting med seg tidligere i år, og nå er arbeidet akkurat kommet i gang. Nyskapningen består av ni representanter, som nå skal vedta mandat og vedtekter.

Ressurs for lærlinger

– Vi ønsker å bli en informasjonskanal der læringer kan snakke med jevnaldrende om sine utfordringer i læretia. Mange lærlinger vet ikke hva de skal gjøre hvis de står i en vanskelig situasjon. Her kan vi spille en stor rolle, sier medlem Rudi Ripnes , som har sin læretid på Auto Parts i Bodø. Han legger til at rådet kan kontaktes via Facebook.

Vil spre kunnskap til andre

Lærlingrådet i Nordland ønsker også å bli en kunnskapskanal og inspirator overfor andre: politikere, næringslivet og offentligheten generelt

– Vi kan bidra til å spre kunnskap om hvordan det er å være lærling. Dette er viktig kunnskap å bringe videre. Målet er at alle skal få ei god og trygg læretid, sier Grethe Svea som er lærling på Støver Skole i Bodø.
– Lærlingrådet vil kunne gi mange viktige bidrag til alle som styrer med fagopplæring i Nordland, nettopp fordi vi er lærlinger selv og vet hvor skoen trykker. Det er viktig å ha kunnskap om at det er mange og ulike veier som fører fram til fagbrev, sier Emma Mari Eliassen som er lærling i renholdsoperatørfaget ved Rana Gruber.

Ønsker å gi innspill

Lærlinrådet skal knytte seg opp mot organer som er sentral i fagopplæring i Nordland, som yrkesopplæringsnemda, opplæringsavdelingen få fylkeskommunen, Elevorganisasjonen og politikerne.

De tar sikte på å møtes annen hver måned, og vil sannsynligvis knytte møtene sinne opp mot møtene i fylkestinget.

– Slik kan vi gi innspill til fylkespolitikerne hvis saker om fagopplæring står på dagsorden i tinget, sier Ripnes.

Elev- og lærlingombudet vil være støttespiller for det nystartede rådet.

Medlemmer fra hele Nordland

Medlemmene i Lærlingrådet i Nordland er (lærebedrift i parantes):

Nina Søtorp (Fellesforbundet), Rudi Ripnes – informasjonsansvarlig (AutoParts), Simon Erikstad Meisler (Fauske Rør as), Emma Eliassen (Rana Gruber), Benedicte Marie Finneide – leder (Stenneset Mat og Vin), Grethe Therese Svea (Støver skole), Stine Larsen (Equinor asa), Magnus Thanke (Andøy Energi), Niklas Hoem Eidseter -nestleder (Cyberforsvaret).

Fra før har Trøndelag opprettet et læringråd, og det diskuteres også opprettelse i Vestfold, Oslo og Hordaland.

Publisert avTrond E Willassen
Publisert 05.12.2019 15:43

Sist endret 09.12.2019 12:45