Har du behov for supplement til FSE-opplæringen? Her kan du se fem filmer som hjelper deg litt på vei. FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Den pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Dette inkluderer også førstehjelpskurs.

OPPLÆRINGSVIDEO: SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

Bedriften skal tilby årlig FSE-opplæring

Det er daglig leder i bedriften som er ansvarlig for at dette blir overholdt. FSE også dokumentert internkontroll i bedriften. Ta kontakt med din tillitsvalgt dersom du mener at kravet opplæring ikke er overholdt.

Om filmene

Filmene er lagd av Nelfo, og kun ment som et supplement til pålegge om årlig sikkerhetsopplæring.

Hver film begynner med en case der det skjer en hendelse som man kan diskutere under FSE-opplæringen. I etterkant kommer et forslag til svar. Alle casene vil komme i rekkefølge og filmene stopper der det er naturlig. Du kommer videre ved å trykke på «knappen» i filmene.

Du finner videoene med svar og tips her: FSE-videoer