Oppstartmøte for Nye lærlinger hos Ballstad Slip.
Tenk Lofoten ønsker å hylle Ballstad Slip sitt rekrutteringsarbeid av lærlinger.
Etter flere «magre» år av lærling inntak, kan vi gratulere med inntak av 4.lærlinger fordelt på Sveise og Industrimekanikerfaget.
Bildet viser sveise lærling Mathias Skjerpen, og industrimekaniker lærlingene Christoffer Toften og August Nilsen.
Faglig leder Cato Fredriksen Industrimekanikerfaget og Jan Reidar Nilsen faglig leder for Sveisefaget