Eline Rist og Elisabeth Larsen som går Vg2 Elektro har vært på utplassering hos Lofoten Elektro i en periode og har gjort en så god jobb at de allerede nå har signert avtale om lærlingekontrakt fra august neste år! FOKLO ser fram til et godt samarbeid! På bildet fra venstre: Jens Arne Martnes Andersen (FOKLO), Eline Rist, Elisabeth Larsen og Stian Pedersen fra Lofoten Elektro. Formidlingskoordinator og fotograf: Svein Arild Danielsen fra Vest-Lofoten vgs deltok også.

Les mer om dette i linken nedenfor:

https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK153/