FOKLO har ledige læreplasser i følgende fag:

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Tømrerfaget / Betongfaget / Anleggsmaskinførerfaget

ELEKTROFAG Elektrikerfaget / Telekom.montørfaget / IKT- servicefaget / Automatisering / Kulde- og varmepumpemontør

SERVICE OG SAMFERDSEL Salgsfaget / Reiselivsfaget

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Sveisefaget / Industrimekanikerfaget / Bilfaget, lette kjøretøy

HELSE OG OPPVEKST Helsearbeiderfaget / Barne- og ungdomsarbeiderfaget

NATURBRUK Fiske og fangst / Akvakulturfaget

RESTAURANT OG MATFAG Kokkfaget / Institusjonskokkfaget /Industriell matproduksjon

Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten (FOKLO) leverer tjenester til våre medlemsbedrifter som driver med fagopplæring gjennom lærlingeordningen. Kontoret ble etablert i 1995 og har 116 medlemsbedrifter lokalisert i alle Lofot-kommunene. Ved vårt hovedkontor på Leknes er vi for tiden 8 konsulenter. Vår oppgave er å bistå lærling og bedrift med koordinering og kvalitetssikring av utdanningsløpet fram mot fagbrev.

I samarbeid med bedrifter og skoler jobber vi aktivt for rekruttering til de yrkesfagene som bedriftene i Lofoten trenger for å skape utvikling og vekst. Vi holder til i Trafikkgården (Karrierehuset) der vi har ett bredt og åpent samarbeid med Karrieresenteret og Utdanningsavdelingen i Nordland.

Vi står parat til å hjelpe deg, enten du er lærling eller bedrift, med å nå ditt mål.

Lurer du på noe, kontakt oss på 907 26 641 / Søknader med CV sendes til post@foklo.no