Informasjon om fagprøven.

Les spesielt det som står under «Før-«, «Under-» og «Etter fagprøven».

Når oppmeldingen er godkjent av Nordland Fylkeskommune vil du få et brev om at oppmeldingen er godkjent.

Brevet består av to sider. Les og sett deg godt inn i innholdet. Forskrift til opplæringslova §3-57, §3-58 og §3-59 vil være vedlagt godkjenningen og disse paragrafene omhandler innhold, gjennomføring og vurdering av fagprøven. Sett deg også inn i disse, prøvenemda kommer til å spørre om du er kjent med dette.

Har du spørsmål om selve fagprøven (tidspunkt, sted, gjennomføring m.m.), ta kontakt med prøvenemdas leder. Navn og kontaktinformasjon til vedkommende vil stå i godkjenningsbrevet. Har du andre spørsmål, kontakt faglig leder på din arbeidsplass eller «din» fagkonsulent hos FOKLO.

Informasjon om fagprøven finner du her: https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/fag-svenne-kompetanseprove/

FOKLO ønsker deg lykke til med fagprøve og forberedelser!