TENK Lofoten leverer tjenester til våre medlemsbedrifter som driver med fagopplæring gjennom lærlingeordningen.

Kontoret ble etablert i 1995 og har ca 90 medlemsbedrifter lokalisert i alle Lofot-kommunene.

Ved vårt hovedkontor på Leknes er vi for tiden 6 konsulenter som jobber med et 20-talls ulike fag.

Vår oppgave er å bistå lærling og bedrift med koordinering og kvalitetssikring av utdanningsløpet fram mot fagbrev.

I samarbeid med bedrifter og skoler jobber vi aktivt for rekruttering til de yrkesfagene som bedriftene i Lofoten trenger for å skape utvikling og vekst.

Vi holder til i Teft bygget der vi har ett bredt og åpent samarbeid med Karrieresenteret og Utdanningsavdelingen i Nordland.

Vi står parat til å hjelpe deg, enten du er lærling eller bedrift, med å nå ditt mål.
Kontakt oss gjerne for hjelp eller spørsmål.

Vår besøksadresse er: Storvollveien 45, 8370 Leknes.

Er du klar? La oss hjelpe deg med å nå målet ditt