Ansatte

Sten Roger Sandnes

 Daglig leder

sten@tenklofoten.no
+47 90 72 66 41

Teknologi – og industrifaget
Sjømatproduksjonsfaget

Jens Arne Martnes Andersen

Fagkonsulent / IT-ansvarlig

jensarne@tenklofoten.no
+47 99 25 79 51

Elektrikerfaget
Automatiseringsfaget
Tele- og datakommunikasjonsfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
IKT-faget

Arne H. Reiersen

 Fagkonsulent

arne@tenklofoten.no
+47 90 18 11 16

Salgsfaget
Reiselivsfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Butikkslakterfaget
Låsesmedfaget
Kokkefaget
Industriell matproduksjon
Institusjonskokk

Katrine Karlsen

 Kvalitetsleder

katrine@tenklofoten.no
+47 95 42 99 27

Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Yrkessjåførfaget
Akvakulturfaget
Kontor- og administrasjonsfaget

Henriette Ellingsen

 Fagkonsulent

henriette@tenklofoten.no
+47 90 04 23 82

Tømrerfaget
Betongfaget
Tak- og membrantekkerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Trebåtbyggerfaget
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Byggdrifterfaget

Kim-Verner Solstad

Fagkonsulent/kontormedarbeider

kim-verner@tenklofoten.no
+47 46 81 31 01

Tømrerfaget
Yrkessjåførfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Sjømatproduksjon

Er du klar? La oss hjelpe deg med å nå målet ditt